Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δημοτικών Κινήσεων


Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δημοτικών Κινήσεων


Συνέλευση τον Δεκέμβριο της κίνησης με θέμα την συμμετοχή μας στην παραπάνω Πρωτοβουλία

Κεραίες στην Ανάληψη, Γκοριτσά
Έχουν άδεια λειτουργίας οι κεραίες στην Ανάληψη Γκοριτσάς?

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008