Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Δεν παραιτείται τελικά ο Ευστάθιος από πρόεδρος όλων των Ιδρυμάτων


Από κύκλους τους Μητρόπολης
δηλώθηκε η δυσαρέσκεια του Σεβα-
σμιώτατου σχετικά με τις πιθανότη-
τες διαδοχής του.
Δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοιο
θέμα προς το παρόν, και οι ανυπό-
στατες φήμες οφείλονταν εν μέρη
στην μη δημοσιοποίηση των λόγων
που τον οδήγησαν στην μη ανανέ-
ωση της Προεδρίας του στο Ίδρυμα
του Γηροκομείου.

Απο την εφημερίδα "ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: