Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Ὁ Δήμαρχος Θεραπνῶν ὀργανώνει τὸ Δίκτυο Ἐθελοντικῆς Δασοπροστασίας


Ἀπὸ τὸν Δῆμο Θεραπνῶν ἀνακοινώθηκε ὅτι ὅσοι Δημότες θέλουν νὰ συμμετάσχουν στὶς Ἐθελοντικὲς ὁμάδες Πυροπροστασίας ποὺ Ὀργανώνει ὁ Δῆμος μποροῦν νὰ ἀπευθυνθοῦν στὸν Γεωπόνο τοῦ Δήμου.
Ἁρμόδιος Ἀντιδήμαρχος εἶναι ὁ Σπυρίδης Λυκοῦργος.
Ἐμεῖς ἀναρωτιόμαστε τί ἔγινε τὸ μέχρι τοῦ 2008 ἰσχύον σύστήμα, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Δῆμος δημοσιοποιοῦσε κατάσταση μὲ τὴν ὁποία δημιουργόντουσαν ὁμάδες πυρασφάλειας, βάση ὀνοματεπωνύμου. Δὲν πρόκειται νὰ ἰσχύσει τὸ ἴδιο καὶ φέτος, ἢ αὐτὴ ἡ πρωτοβουλία εἶναι ἐπικουρική του συνήθους σχεδίου ;
Καὶ βέβαια, ἀναρωτιόμαστε γιὰ τὸν ρόλο αὐτῶν τῶν ὁμάδων. Θὰ λειτουργήσουν περιπολίες στὸν ὀρεινὸ ὄγκο τοῦ Παρνωνα στὰ ὅρια τοῦ Δήμου,εἰδικὰ τὰ Σαβατοκύριακα ποῦ ὑπάρχει πλῆθος ἐπισκεπτῶν ;
Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνάκριση σχετικὰ μὲ τὶς εὐθύνες ἁρμοδίων γιὰ τὴν Πυρκαγία ποὺ ἔκαψε ὅλον τὸν ὀρεινὸ ὄγκο τοῦ Παρνωνα. Ἂς ἐλπίσουμε νὰ δεῖ τὸ φῶς τὸ Δημοσιότητος συντόμως!

Από την Εβδομαδιαία Εφημερίδα "ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ"
_______________________
Για να δείτε όλο το κείμενο χρειάζεται εγκατάσταση πολυτονικών γραμματοσειρών, μπορείτε δε να τις κατεβάσετε δωρεάν στις ιστοσελίδες :
komvos
theword
oynagki

Δεν υπάρχουν σχόλια: